Aby wzmacniać innych najpierw musimy wzmocnić siebie – coaching i superwizja online

W związku z podejmowanymi w kraju działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID – 19 oraz w trosce o zdrowie Wykonawców i uczestników projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dajemy Państwu możliwość korzystania z form wsparcia tj. coachingu oraz superwizji w trybie zdalnym.

Mając świadomość jak wyjątkowo wymagający jest to czas dla przedstawicieli służb społecznych, zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Mamy nadzieję, że kontakt z profesjonalistami w obszarze superwizji i coachingu będzie dla Państwa wsparciem w tej trudnej sytuacji, pozwoli na spojrzenie z innej perspektywy oraz zapewni możliwość konsultacji problemu z innym specjalistą.

Do skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia zapraszamy przedstawicieli gmin/powiatów biorących udział w projekcie, którzy już dokonali zgłoszenia w formie elektronicznej oraz przesłali formularz w wersji papierowej do ROPSu.

Dodatkowe informacje na temat superwizji/coachingu online można uzyskać pisząc na adres oszymus@rops-katowice.pl