Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku

Uchwałą nr 852/118/VI/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień w województwie śląskim w 2020 roku.

  • Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  • Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl  zaktualizowanego załącznika do umowy, zawierającego harmonogram i kosztorys zadania. Jednocześnie, na ten sam adres prosimy przesłać wypełniony formularz informacyjny, w celu sporządzenia umowy.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik do umowy) należy przesłąć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 14 dni od otrzymania powiadomienia (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania, finansowanych z przekazanych środków finansowych oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego). Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w rozstrzygnięciu i/lub zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości sfinansowania poszczególnych działań.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pocztą elektroniczną pod adresem opa@rops-katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 692 005 708.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wykaz ofert finansowanych z budżetu Województwa Śląskiego
  2. Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych
  3. Wzór harmonogramu i kosztorysu
  4. Formularz informacyjny
  5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  6. Wzór opisu faktur/rachunków