ROPS.PSO.3321.US.54.2020 – Realizacja e-kursu pt. Być mądrym rodzicem adoptowanego dziecka – jak? dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja e-kursu dla rodziców adopcyjnych pod nazwą Być mądrym rodzicem adoptowanego dziecka – jak? E-kurs ma składać się z 8 niezależnych filmów (odcinków/wykładów), każdy trwający nie mniej niż 1 godzina dydaktyczna, na następujące tematy:

 • Rodzinna tajemnica – jak rozmawiać o adopcji i rodzicach biologicznych?,
 • Co gryzie moje dziecko – czyli słów kilka o traumach,
 • Dlaczego mnie nie kochasz? – o przywiązaniu i jego zaburzeniach,
 • Trudne dzieci – zaburzenia zachowania i inne problemy wychowawcze,
 • Mała księżniczka i Piotruś Pan – jak radzić sobie z emocjami dziecka?,
 • Mówił dziad do obrazu … – skuteczna komunikacja z dzieckiem,
 • Kij i marchewka – przegląd metod wychowawczych,
 • Koło ratunkowe – najczęstsze błędy rodzicielskie i jak ich uniknąć.

Zatem łącznie do realizacji jest 8 filmów/odcinków/wykładów, na łącznie co najmniej 8 godzin dydaktycznych. Ponadto, Wykonawca do każdego filmu/odcinka/wykładu musi przygotować opracowanie w formie elektronicznego skryptu dotyczącego omawianego tematu, jak również innych zagadnień z tego obszaru do samodzielnego zgłębienia wiedzy, wskazówki wychowawcze i ewentualne zadania i ćwiczenia do indywidualnego, samodzielnego przeprowadzenia/rozwiązania w domu. Wykonawca zobligowany jest również do zamieszczenia ww. filmów i materiałów dydaktycznych na zapewnionej we własnym zakresie platformie edukacyjnej oraz udostępnienie danych dostępowych do tej platformy uczestnikom e-kursu oraz Zamawiającemu. Celem e-kursu jest przedstawienie zagadnień mających wpływ na opiekę na dzieckiem adoptowanym w taki sposób, aby rodzic adopcyjny miał możliwość odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także, by mógł samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, przeprowadzić ćwiczenia i zastanowić się nad obejrzanym materiałem. Przedstawione treści mają pomóc rodzicom adopcyjnym być świadomym opiekunem, unikać błędów, rozumieć potrzeby i deficyty swojego dziecka, skutecznie porozumiewać się z młodym człowiekiem, itp. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną ofertę w wersji papierowej (wraz z nośnikiem danych, na którym będzie nagrany przykładowy/poglądowy film, stanowiący integralną część oferty) należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205 lub 215).
 2. Termin składania ofert upływa 08 maja 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.