Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Alkoholizm – problem współuzależnienia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Alkoholizm – problem współuzależnienia” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 września 2020 roku do godziny 15.00.

  • Terminy realizacji: 24-25 września 2020 roku
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00
  • Rejestracja uczestników od godziny 8.30
  • Miejsce realizacji: Na terenie miasta Katowice, miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy.
  • Szczegółowe informacje – (25KB, docx)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa