Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pn. „Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie dedykowane jest osobom realizującym zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00.

  • Miejsce realizacji: EuroHotel „Stary Nikiszowiec” 40-425 Katowice ul. Nałkowskiej 10.
  • Termin realizacji: 5-6 października 2020 roku
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00
  • Rejestracja uczestników od godziny 8.30
  • Trener: Alicja Naskręt

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 731 633 955

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika
  2. Regulamin uczestnictwa
  3. Szczegółowa informacja