Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym m. in. diagnozy  i  interwencji  w  pracy  z  dziećmi doświadczającymi  przemocy  w  rodzinie z problemem alkoholowym, w tym w szczególności przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownikom punktów konsultacyjnych, służbie więziennej, członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeutom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedstawicielom służby zdrowia, pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 16 października 2020 roku do godziny 1500.

Miejsce realizacji: EuroHotel „Stary Nikiszowiec”, Katowice, ul. Nałkowskiej 10.

Terminy realizacji (szkolenie 4-dniowe):

  • 3-4.11.2020r.  i 12-13.11.2020r.

Trener: Beata Lutomska

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 731 633 955.

Załączniki (w tym zdjęcia):

  1. Formularz zgłoszenia uczestnika – odnośnik do nowej podstrony
  2. Regulamin uczestnictwa (.pdf, 489KB)
  3. Szczegółowa informacja (.docx, 25KB)
  4. Harmonogram szkolenia (.docx, 48KB)