Coaching grupowy dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w coachingu grupowym zaplanowanym do realizacji w 2021 roku w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Coaching dedykowany jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące coachingu

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 30.11.2020 roku.

 

Formularz zgłoszenia instytucji do udziału w coachingu w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl