Zał. do uchwały sejmiku nr VI.25.1.2020 z dn. 16.11.2020 r_ (002)