Rekrutacja na szkolenia dla pracowników ośrodków wsparcia

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków wsparcia do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej, wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 1 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rejestracyjne dostępne są na stronie: https://ps.rops-katowice.pl/