Ostatnie wolne miejsca na szkolenie z zakresu zarządzania potencjałem ekonomii społecznej w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia z jednej strony pozwolą na teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej, z drugiej zaś będą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego, tj. portalu erpes.pl. Zobacz pełną informację ...