Zapraszamy do udziału w debacie na temat klauzul społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat klauzul społecznych, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Debata odbędzie się 13 października 2015 r. w godzinach 10.00-14.00 w Katowicach w Górnośląskim Parku Przemysłowym ul. Konduktorskiej 39 A. Jej celem jest zainicjowanie wojewódzkiej dyskusji nt. potrzeb, korzyści i trudności stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, trzeciego sektora i świata nauki.

Więcej informacji na stronie es.rops-katowice.pl