Kategoria: Rewitalizacja – Spotkania informacyjne i edukacyjne

Spotkania z dotacjobiorcami

W grudniu 2016 r. odbyło się siedem spotkań z dotacjobiorcami, którzy uzyskali dofinansowanie w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na projekty służące opracowywaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji. czytaj dalej o: Spotkania z dotacjobiorcami

Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Przekazujemy do Państwa wiadomości prezentację nt. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” przedstawianą podczas spotkań z dotacjobiorcami.
czytaj dalej o: Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi. Ponadto mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie. czytaj dalej o: Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Zmiana godziny rozpoczęcia spotkania w Katowicach

Pragniemy poinformować, że spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, organizowane w Katowicach w dniu 17.03.2016 r., rozpocznie się o godzinie 9:00, nie zaś jak wcześniej podano o 10:00.

Za zmianę przepraszamy.

Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem naboru wniosków na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane gminy do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zostaną one poświęcone zagadnieniom dotyczącym zasad poprawnego tworzenia lokalnych programów rewitalizacji, w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, oraz kwestiom organizacyjnym konkursu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędą się w trzech niżej wymienionych terminach:

  • 09.03.2016 r. – Bielsko-Biała, Centrum biznesowe WARSZAWSKA 5, sala szkoleniowa 507/508
  • 17.03.2016 r. – Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, sala kolumnowa
  • 23.03.2016 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, sala nr 1

Każde z planowanych spotkań rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowane spotkania w projekcie

W związku z realizacją projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, zaplanowano przeprowadzenie:

  • 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji, których celem będzie przedstawienie najważniejszych informacji na temat konkursu dotacji oraz zachęcenie do udziału w naborze;
  • spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców, podczas których omówione zostaną zasady realizacji projektów i cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji;
  • 4 spotkań edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych gmin.