Kontakt

UWAGA
Linia zewnętrzna nie posiada możliwości przełączania połączeń do innych działów.

Dyrekcja

Imię i Nazwisko Numer Pokoju Telefon

Dyrektor ROPS

Bożena Borowiec 207 (32) 730 68 68

Zastępca Dyrektora ROPS

Marietta Hełka 116 (32) 730 68 68

Sekretariat

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon/Fax
(32) 730 68 68
(32) 730 68 69 - fax
Numer pokoju: 205, rops@slaskie.pl

Kancelaria

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Błażej Piecuch Pomoc biurowa (32) 730 68 70
(32) 730 68 71 - fax
Agnieszka Kopyść-Wójcik Pomoc biurowa (32) 730 68 70
(32) 730 68 71 - fax
Małgorzata Uramowska Pomoc biurowa (32) 730 68 70
(32) 730 68 71 - fax
Numer pokoju: 212, Fax: (32) 730 68 71

Dział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Świadczenia rodzinne)

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Mariola Janeta Kierownik działu (32)-730-68-52

Zespół ds. Ustalania Uprawnień do Świadczeń Rodzinnych
tel.: (32) 730-68-58, (32) 730-68-55, (32) 730-68-54

Patrycja Augustyniak Specjalista
Anna Kaczor Podinspektor
Bernadetta Kozłowska Podinspektor
Anna Lisoń Starszy Inspektor
Kamila Osman Podinspektor
Magdalena Wszędybył Podinspektor

Zespół ds. Ustalania i Dochodzenia Nienależnie Pobranych Świadczeń Rodzinnych
tel.: (32) 730-68-55

Wioleta Kubiesa Specjalista
Karina Przyłóg Inspektor

Zespół ds. Ustalania Koordynacji Świadczeń Rodzinnych
tel.: (32) 730-68-59

Małgorzata Kosak Podinspektor
Renata Mantykiewicz Inspektor

Zespół ds. Formularzy Stosowanych w Koordynacji Świadczeń Rodzinnych
tel.: (32) 730-68-54, (32) 730-68-59

Kinga Cisowska Inspektor
Ewelina Druchlińska Referent
Izabela Krawczyk Inspektor
Anna Sabatowicz Podinspektor
Katarzyna Wilczyńska-Pawela Starszy Inspektor
Numery pokojów: 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119
Fax: (32) 730-68-53

Dział Analiz i Programowania

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Dominika Błasiak Kierownik działu (32) 730 68 82
dblasiak@rops-katowice.pl
Krzysztof Ciupek Główny Specjalista (32) 730 68 82
kciupek@rops-katowice.pl
Karolina Gałuszka Inspektor ds. badań i analiz (32) 730 68 82
kkuter@rops-katowice.pl
Dariusz Siedlecki Inspektor (32) 730 68 86
dsiedlecki@rops-katowice.pl
Joanna Krywult Podinspektor (32) 730 68 85
jkrywult@rops-katowice.pl

Dział ds. Ekonomii Społecznej

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Katarzyna Skowron Kierownik działu (32) 730 68 83
kskowron@rops-katowice.pl
Iwona Piątkowska-Lipka Z-ca kierownika działu (32) 730 68 83
ilipka@rops-katowice.pl
Oliwia Szewczyk Inspektor (32) 730 68 96
oszewczyk@rops-katowice.pl
Agnieszka Czechowska Inspektor (32) 730 68 96
aczechowska@rops-katowice.pl
Magdalena Kłosek Podinspektor (32) 730 68 85
mklosek@rops-katowice.pl
Natalia Gaidzik Podinspektor (32) 730 68 66
ngaidzik@rops-katowice.pl
Agnieszka Kwaśniak Inspektor (32) 730 68 87
akwasniak@rops-katowice.pl
Natalia Nowak- Trojnar Inspektor (32) 730 68 84
nnowak@rops-katowice.pl

Dział Obsługi Finansowo - Księgowej

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Ewa Walczak Główny księgowy (32) 730 68 61
ewalczak@rops-katowice.pl
Anna Krauza Specjalista księgowy (32) 730 68 61
akrauza@rops-katowice.pl
Lucyna Jasińska Specjalista księgowy (32) 730 68 65
ljasinska@rops-katowice.pl
Beata Czopik Księgowy (32) 730 68 65
bczopik@rops-katowice.pl
Mariola Kapuścińska Ksiegowy (32) 730 68 93
mkapuscinska@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 218, 219, 220, 225, Fax: (32) 730-68-71

Zespół ds. Kadr i Płac

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Jolanta Ciesielska Specjalista ds. płacowych (32) 730 68 64
jciesielska@rops-katowice.pl
Anna Pierzchała-Górnik Specjalista (32) 730 68 80
agornik@rops-katowice.pl
Małgorzata Kuca Inspektor (32) 730 68 64
mkuca@rops-katowice.pl

Dział ds. Organizacji pracy, Szkoleń i Zamówień Publicznych

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Patrycjusz Kornas Kierownik działu (32) 730 68 72
pkornas@rops-katowice.pl
Magdalena Kołaczek Podinspektor (32) 730 68 72
mkolaczek@rops-katowice.pl
Agnieszka Sznurawa Specjalista (32) 730 68 68
asznurawa@rops-katowice.pl
Rafał Boczek Specjalista (32) 730 68 78
rboczek@rops-katowice.pl
Karolina Jaworska Główny Specjalista (32) 730 68 75
kjaworska@rops-katowice.pl
Ewa Krzemińska Podinspektor (32) 730 68 76
a\ekrzeminska@rops-katowice.pl
Jolanta Żychoń-Wilczek Specjalista (32) 730 68 73
jzychon@rops-katowice.pl
Lucyna Banasz Inspektor (32) 730 68 76
lskupien@rops-katowice.pl
Katarzyna Reclik Podinspektor (32) 730 68 72
kreclik@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 211, 212, 213, 215, 216, 217
Fax: (32) 730-68-71, Email: pso@rops-katowice.pl

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Przemysław Sobusik Główny Specjalista (32) 730 68 81
psobusik@rops-katowice.pl

Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Sławomir Zatorski Główny Specjalista ds. informatyki (32) 730 68 81
szatorski@rops-katowice.pl

Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Małgorzata Grządziel Kierownik działu (32) 730 68 92
mgrzadziel@rops-katowice.pl
Anna Markiewicz Specjalista (32) 730 68 91
amarkiewicz@rops-katowice.pl
Józefina Gajda Inspektor (32) 730 68 91
jgajda@rops-katowice.pl
Magdalena Mazur-Skrzyniarz Inspektor (32) 730 68 92
mmazur@rops-katowice.pl
Agnieszka Matysek Inspektor (32) 730 68 92
amatysek@rops-katowice.pl
Małgorzata Jagoda Specjalista ds. Dotacji (32) 730 68 93
mjagoda@rops-katowice.pl
Grażyna Jankowska Specjalista ds. Dotacji (32) 730 68 93
gjankowska@rops-katowice.pl
Agnieszka Chuchra Pomoc biurowa (32) 730 68 93
achuchra@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Adam Kasprzyk (32) 730 68 92
665 020 122
opa@rops-katowice.pl
Numery pokojów: 312-315
Fax:(32) 730 68 92/71, Email: opa@rops-katowice.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Imię i Nazwisko Stanowisko Telefon
Sylwia Adamczyk Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (32) 730 68 86
sadamczyk@rops-katowice.pl
Sylwia Krawczyk Inspektor (32) 730 68 97
skrawczyk@rops-katowice.pl
Katarzyna Grabowy-Maruszyj Inspektor (32) 730 68 97
kmaruszyj@rops-katowice.pl
Paweł Prządo Specjalista (32) 730 68 94
pprzado@rops-katowice.pl
Numery pokoju: 303
Fax:(32) 730 68 97

 

UWAGA
Linia zewnętrzna nie posiada możliwości przełączania połączeń do innych działów.

 

 

Kontakt