Do pobrania PS

Bazy instytucji działających na rzecz seniorów w województwie śląskim:
Baza gminnych rad seniorów
Baza organizacji senioralnych
Baza uniwersytetów trzeciego wieku

Dokumenty strategiczne w zakresie polityki senioralnej:
Program „Solidarność pokoleń” Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ
Projekt „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”
Stanowisko nr 20 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 18.05.2016 r. w sprawie rekomendacji w zakresie polityki senioralnej

Publikacje:
Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego
W obliczu starości tom 1
W obliczu starości tom 2

Raporty i inne materiały z badań:

Informacja o wynikach badań “Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2018 r.”
Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2017 r. Wyniki badań
Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 r. Wyniki badań
Prezentacja z badań „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2016 roku”
Prezentacja z badań „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2015 roku”
Raport „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego 2015 roku”
Raport „Seniorzy w województwie śląskim”

Inne przydatne materiały:
Oferta w ramach Śląskiej Karty Seniora
Pakiet Śląskiej Koperty Życia
Poradniki dla Seniora