Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 650/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 652/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 653/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Krajowa Rada Spółdzielczości wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz Związkiem Miast Polskich organizuje konferencję „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści”. Celem konferencji jest przybliżenie dobrych praktyk przedstawicielom samorządów, wymiana doświadczeń i przedyskutowanie barier i szans podobnej współpracy w przyszłości.

31 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzech konkursów zorganizowanych przez Województwo Śląskie w 2014 r. i koordynowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Kongresie „Obywatel Senior”, który odbędzie się w dniach 17-18 maja w Parku Śląskim w Chorzowie.

Po raz kolejny w naszym regionie zorganizowane zostanie wyjątkowe wydarzenie poświęcone roli i potencjałowi osób starszych we współczesnym społeczeństwie. W pierwszym dniu przewidziano liczne występy i prezentacje, warsztaty artystyczne i sportowe oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. W kolejnym dniu zaplanowano ciekawe prezentacje, warsztaty i dyskusje, a także wręczenie certyfikatów Gminom Przyjaznym Seniorom.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych szkoleniach w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej