Miniatura zdjęcia z posiedzenia Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2015 rokuW dniu 17 marca 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Udział w nim wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, opublikował wykaz podmiotów które świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące procedury zlecania usług asystenckich przez JST w oparciu o obowiązujące przepisy, realizowane w ramach projektu Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON.

W imieniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego gorąco zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium, które odbędzie się 18 marca 2015 w Katowicach.

Seminarium będzie prowadzone przez zaproszonych gości z Danii oraz Niemiec, świadczących wyspecjalizowane usługi tzw. family relief – short brake, czyli asystenckie usługi przerwy regeneracyjnej dla rodzin z niepełnosprawnymi osobami zależnymi.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 24 marca 2015 r. w Rybniku w hotelu Olimpia (przy ul. Hotelowej 12) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne, realizowane w ramach projektu Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, która prowadzona będzie do 16 marca 2015 roku.

Aktualnie proponujemy Państwu możliwość udziału w następujących szkoleniach specjalizacyjnych:

  • Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (SPEC3);
  • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (SPEC8).

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej