Plakat filmu - Nikczemny handlarz duszSerdecznie zapraszamy na projekcję filmu "Nikczemny handlarz dusz". Seans odbędzie się 6 marca 2015 roku w Katowickim kinie Światowid, o godzinie 17:30.

Po filmie spotkanie z s. Anną Bałchan na temat współczesnego niewolnictwa oraz handlu ludźmi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją udziału w warsztatach nt. pracy Asystentów Osób Niepełnosprawnych, organizowanych w ramach projektu: Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON.

Zdjęcie grupowe - Pracownicy ROPS uczestniczyli w pierwszych warsztatach sieci ROT województwa śląskiegoW dniach 21-23 stycznia 2015 roku pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego działające w ramach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Pierwsze dwa dni warsztatów poświęcone były głównie prezentacji poszczególnych jednostek uczestniczących w sieci Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, zakresu ich zadań oraz oczekiwań w stosunku do dalszej współpracy. Z kolei w trzecim dniu przeprowadzona została dyskusja i praca w grupach na temat struktury współdziałania oraz wspólnych pól badawczych.

Informacja dotycząca przeprowadzenia przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny poniżej:

Uwaga: obowiązują nowe wzory dokumentów

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w sposób interdyscyplinarny przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorów sądowych i komorników.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego poszukuje kandydatów do odbycia stażu oraz praktyk studenckich w dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Od kandydatów na stażystów oczekujemy wykształcenia wyższego lub średniego (studenci), umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych, samodzielności oraz spełnienia warunków formalnych określonych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

17 grudnia 2014 r. Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Śląskiego wydała pozytywną ocenę walidacyjną produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej