Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 99/5/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”. Decyzja Zarządu podjęta została w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej, która oceniła oferty złożone w ramach przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Pod uwagę wzięto m.in. wielowymiarowość prowadzonych działań, ich skuteczność oraz zgodność z potrzebami społeczności lokalnej.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 17 grudnia 2014 roku do 9 stycznia 2015 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na szkolenia realizowane w 2015 roku w ramach piątej edycji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Serdecznie zachęcamy szczególnie te osoby, które w 2014 roku nie korzystały z oferowanych w ramach projektu form wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką oferowanych szkoleń

Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”. Wojewódzka Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2014 roku dokonała oceny zgodnie z regulaminem konkursu i wyłoniła zwycięzców:

W dniach 20-21 listopada 2014 roku w Ustroniu odbyła się regionalna konferencja pn. „Rola polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 grudnia 2014 r. w Auli Centrum Naukowych Technologii Informatycznych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (ul. Bogucicka 5) odbędzie się konferencja pn. "Wspólnie możemy więcej! - podmioty ekonomii społecznej i klauzule społeczne w praktyce", podczas której przedstawiciele instytucji ekonomii społecznej opowiedzą o swojej działalności. Jej celem jest promocja ekonomii społecznej poprzez zachęcenie JST do korzystania z klauzul społecznych, umożliwiających podjęcie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi, Zakładami Aktywności Zawodowej czy Centrami Integracji Społecznej z województwa śląskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy w rodzinie – podejście interdyscyplinarne.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”.

Jest to druga edycja konkursu, którego celem jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej