W dniach 17-18 grudnia 2007 roku r Ustroniu odbyło się zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego szkolenie na temat: Opracowywanie i realizacja projektów systemowych dla OPS i PCPR w nowym okresie programowania Europejskiego Funduszu Społecznego

W dwudniowych warsztatach uczestniczyła blisko 50-osobowa grupa przedstawicieli kadr zarządzających OPS i PCPR.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza pełnomocników i członków gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów uzależnień do wzięcia udziału w konferencji na temat: Rozwiązywanie problemów uzależnień w pracach samorządów gminnych.

W dniach 2- 3 października 2007 roku w Ustroniu odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pt.: Pracownik socjalny - profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej