Harmonogramy wsparcia – Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym zadań realizowanych w latach 2020 r – 2022 r. w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Harmonogram wsparcia  (.pdf, 1001KB)