Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – broszury informacyjne i przydatne strony internetowe

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH OD 11 DO 31 GRUDNIA 2017 NIE BĘDZIE MOŻLIWA OBSŁUGA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. przeprowadzona zostanie migracja danych pomiędzy instytucjami w wyniku czego zamknięty zostanie system informatyczny i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Z uwagi na powyższe od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. pracownicy Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego będą realizować czynności związane z przekazaniem wszystkich spraw do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Z uwagi na powyższe we wskazanych dniach nie będzie możliwa obsługa klientów zarówno telefoniczna jak i w Punkcie Obsługi Klienta. W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w organach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia – ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin/miast zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi.

 1. Broszura informacyjna – Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w innych państwach Unii Europejski
 2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program Rodzina 500 +
 4. Świadczenia rodzinne na terenie Holandii (SVB Sociale Verzekeringsbank)
 5. Świadczenia rodzinne na terenie Irlandii (Social Welfare Service Office)
 6. Świadczenia rodzinne na terenie Niemiec (Familienkasse Sachsen)
 7. Broszura informacyjna dotycząca niemieckich świadczeń rodzinnych
 8. Broszura informacyjna dotycząca niemieckich świadczeń rodzinnych w przypadkach transgranicznych
 9. Świadczenia rodzinne na terenie Norwegii (NAV)
 10. Świadczenia rodzinne na terenie Szwecji (Försäkringskassan)
 11. Świadczenia rodzinne w Wielkiej Brytanii (HM Revenue & Customs)
 12. SOLVIT
 13. MISSOC Systemy ochrony socjalnej
 14. Komisja Europejska -Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE