Polityka senioralna


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest włączony w działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie polityki senioralnej, które służą budowaniu regionu przyjaznego seniorom i aktywnemu starzeniu się. Powyższe działania realizowane są pod wspólną nazwą Śląskie dla Seniora.

Prowadzone przedsięwzięcia wynikają z dostrzeganych negatywnych konsekwencji postępującego procesu starzenia się społeczeństwa oraz postanowień zawartych w szeregu regionalnych dokumentów strategicznych m.in.:

  • Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,
  • Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015,
  • Programu Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 „Kierunek Śląskie 3.0”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony seniorzy.slaskie.pl, na której znajdują się:

  • najważniejsze i najświeższe aktualności o wydarzeniach w regionie,
  • poradniki dla seniorów,
  • oferta partnerów Śląskiej Karty Seniora,
  • materiały składające się na pakiet Koperty Życia,
  • informacje o Śląskiej Radzie ds. Seniorów.