Budżet Seniorów

Choć przysłowiowo „pieniądze szczęścia nie dają” to jednym z ważnych aspektów życia jest racjonalne gospodarowanie domowym budżetem. Jest to szczególnie ważne w wieku senioralnym, kiedy często nie jesteśmy już aktywni zawodowo i z łatwością znajdujemy nieco więcej wolnego czasu przykładowo na wycieczki, wyjścia do kina  lub kawiarni, a doskwierają nam dodatkowe wydatki związane z codziennym utrzymaniem czy zakupem leków. Nawet drobne oszczędności mogą być dla nas bardzo użyteczne i ułatwić nam codzienne życie.

Co zatem zrobić, gdy przytłaczają nas codzienne koszty? Z pewnością warto racjonalnie gospodarować własnym budżetem, czyli zmniejszać ponoszone wydatki, szukać oszczędności i możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Choć czasem wydaje się to niemożliwe to nawet drobne zmiany związane z planowaniem zakupów mogą nam pomóc „podreperować” domowy budżet.

Rozszerzając zakres dotychczas prowadzonych działań dla osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczął realizację pilotażowego projektu „Gospodarni Seniorzy”. To projekt, którego celem jest promowanie wśród seniorów racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz rozpowszechnianie wiedzy w ww. zakresie.

Wśród zaplanowanych działań znalazły się m.in.:

  • organizacja warsztatu edukacyjnego dla seniorów „Gospodarni Seniorzy”,
  • przygotowanie i dystrybucja broszury informacyjno-edukacyjnej,
  • stworzenie internetowej Księgi Porad Gospodarnego Seniora,
  • publikowanie porad i innych użytecznych informacji w ww. obszarze tematycznym w zakładce „Budżet Seniora” na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Zachęcamy do regularnego śledzenia zakładki „Budżet Seniora” na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, korzystania z naszych porad i dzielenia się własnym doświadczeniami.


Materiały do pobrania:

Przydatne kontakty dla Gospodarnego Seniora

Porady na domowe oszczędzanie