Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów_23.02.18