Szkolenie na temat: Rodzina wobec uzależnienia dziecka od narkotyków.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Rodzina wobec uzależnienia dziecka od narkotyków. Adresatami szkolenia są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, punktów konsultacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji społecznych, a także pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Zajęcia odbędą się w dniach 23 oraz 25 czerwca 2015 roku w Katowicach. Szkolenie obejmować będzie 14 godzin dydaktycznych zajęć. Dokładne miejsce realizacji wskazane zostanie w późniejszym terminie.

Celem szkolenia będzie m.in. zapoznanie ze specyfiką zjawiska uzależnienia od narkotyków, wizerunkiem osoby uzależnionej, formami pomocy oraz zasadami wczesnej interwencji wobec dziecka, przedstawienie zasad motywowania dziecka do zmiany zachowania, zapoznanie z syndromem współuzależnienia, trudnościami pojawiającymi się w kontakcie z rodziną, a także formami pomocy dla rodziny. Zajęcia prowadzić będzie Pani Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Szkolenie odbywać się będzie w Katowicach w formie stacjonarnej (bez noclegu). Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 17 czerwca 2015 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 18 czerwca 2015 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Magdalena Mazur-Skrzyniarz pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie