Harmonogramy wsparcia – Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia, dotyczącym zadań realizowanych w 2020r. i 2021 w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Harmonogram wsparcia  (.pdf, 732KB)