Badanie potrzeb szkoleniowych


W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej Państwa potrzeby szkoleniowe. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. Na podstawie wyników badania, zostanie opracowany plan szkoleń na lata 2021 i 2022. Rekrutacja do udziału w najbliższych szkoleniach zostanie przeprowadzona w styczniu 2021 roku.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://rekrutacje.old.rops-katowice.pl/index.php/953367?lang=pl