Badanie potrzeb szkoleniowych


Dziękujemy za udział w ankiecie badającej Państwa potrzeby szkoleniowe.

Na podstawie wyników badania, został opracowany plan szkoleń na lata 2021 i 2022.

Informacje dotyczące rekrutacji do udziału w szkoleniach, każdorazowo są publikowanie w aktualnościach na głównej stronie Regionalnego ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.