Kategoria: Aktualności – rewitalizacja

Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Przypominamy, że w ramach projektu kwalifikowalne mogą być tylko wydatki związane z przedłożonym do oceny rodzajem dokumentu tj. gminnym programem rewitalizacji (na podstawie Ustawy o rewitalizacji) lub lokalnym programem rewitalizacji (na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020). czytaj dalej o: Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach III naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. czytaj dalej o: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji – III nabór wniosków

Spotkania z dotacjobiorcami

W grudniu 2016 r. odbyło się siedem spotkań z dotacjobiorcami, którzy uzyskali dofinansowanie w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” na projekty służące opracowywaniu lub zaktualizowaniu programów rewitalizacji. czytaj dalej o: Spotkania z dotacjobiorcami

Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Przekazujemy do Państwa wiadomości prezentację nt. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” przedstawianą podczas spotkań z dotacjobiorcami.
czytaj dalej o: Prezentacja dot. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach konkursu dotacji

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi. Ponadto mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie. czytaj dalej o: Zaproszenie na spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 25 lipca 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

czytaj dalej o: Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji