Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Adres: ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, pokój 226, 212
Telefon: (32) 730 68 59  oraz (32) 730 68 84
Zespół ds. projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

 


 

  • Karolina Jaworska – Supernak – kjaworska@rops-katowice.pl – koordynator zadania
  • Marta Wasilewska – mwasilewska@rops-katowice.pl
  • Tomasz Matwijów – tmatwijow@rops-katowice.pl
  • Ewa Krzemińska – ekrzeminska@rops-katowice.pl

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie – lider projektu
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 422 06 36 wew.36
Fax. 12 422 06 36
strona internetowa: www.rops.krakow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
ul. Głogowska 25 c
45-315 Opole
tel. 77 441 52 50
Fax. 77 441 52 59

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
tel. 71 770 72 20
fax. 71 770 72 20