Kontakt

Bliższych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 32 730 68 73, 32 730 68 96, 32 730 68 85 lub na adres e-mail: rewitalizacja@rops-katowice.pl