Ekonomia społeczna – broszura informacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2013
(s. 16)

Broszura przygotowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zawiera podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, definiuje podmioty ekonomii społecznej, wskazuje obszary ich funkcjonowania, a także korzyści płynące ze współpracy z tym sektorem. Można w niej również znaleźć informacje na temat instytucji wspierających rozwój ekonomii społecznej w kraju i w województwie śląskim.