ROPS.PSO.3321.US.84.2020 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi zajęć. Zamówienie podzielono na 12 części.

Część I – Obsługa zajęć pn. Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwudniowych zajęć pod nazwą Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych, które odbędą się od 18 do 19 marca 2021 roku (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 4 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część II – Obsługa zajęć pn. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia (grupa I):
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć pod nazwą Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia (grupa I), które odbędą się:
a) od 24 do 26 marca 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 28 do 30 kwietnia 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część III – Obsługa zajęć pn. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia (grupa II):
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć pod nazwą Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia (grupa II), które odbędą się:
a) od 19 do 21 maja 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 16 do 18 czerwca 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część IV – Obsługa zajęć pn. Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (grupa I):
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć pod nazwą Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (grupa I), które odbędą się:
a) od 17 do 19 lutego 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 17 do 19 marca 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część V – Obsługa zajęć pn. Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (grupa II):
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć pod nazwą Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (grupa II), które odbędą się:
a) od 14 do 16 kwietnia 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 12 do 14 maja 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część VI – Obsługa zajęć pn. Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy, które odbędą się:
a) od 01 do 03 marca 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 12 do 14 kwietnia 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część VII – Obsługa zajęć pn. Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć pod nazwą Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników, które odbędą się od 22 do 24 marca 2021 roku (przewiduje się około 21 uczestników). Usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część VIII – Obsługa zajęć pn. Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć pod nazwą Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny, które odbędą się:
a) od 18 do 19 maja 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 08 do 09 czerwca 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 4 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część IX – Obsługa zajęć pn. Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzech trzydniowych zajęć pod nazwą Kurs podstawowy I-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, które odbędą się:
a) od 12 do 14 maja 2021 roku (moduł I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 09 do 11 czerwca 2021 roku (moduł II, przewiduje się około 21 uczestników),
c) od 07 do 09 lipca 2021 roku (moduł III, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 63 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część X – Obsługa zajęć pn. Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć dla dwóch grup szkoleniowych jednocześnie pod nazwą Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci, które odbędą się od 20 do 23 kwietnia 2021 roku (grupa I i grupa II – zajęcia realizowane równolegle; przewiduje się około 21 uczestników w grupie I oraz około 21 uczestników w grupie II). Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje: 3 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje i 7 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część XI – Obsługa zajęć pn. Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, każdorazowo dla dwóch grup szkoleniowych jednocześnie, pod nazwą Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które odbędą się:
a) od 24 do 25 maja 2021 roku (moduł I, grupa I i grupa II – zajęcia realizowane równolegle; przewiduje się około 21 uczestników w grupie I oraz około 21 uczestników w grupie II),
b) od 21 do 22 czerwca 2021 roku (moduł II, grupa I i grupa II – zajęcia realizowane równolegle; przewiduje się około 21 uczestników w grupie I oraz około 21 uczestników w grupie II).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 4 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Część XII – Obsługa zajęć pn. Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch dwudniowych zajęć pod nazwą Świat dziecka z FAS/FASD – wspomagania rozwoju i metody pracy, które odbędą się:
a) od 21 do 22 kwietnia 2021 roku (grupa I, przewiduje się około 21 uczestników),
b) od 05 do 06 maja 2021 roku (grupa II, przewiduje się około 21 uczestników).
Zatem łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Każdorazowo usługa obejmuje: 1 nocleg oraz wyżywienie, na które składają się: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja i 4 przerwy kawowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 18 grudnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.