Nabór uzupełniający trenerów do przeprowadzenia dwudniowego szkolenia nt. Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej – diagnoza i wsparcie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Nabór uzupełniający trenerów do przeprowadzenia dwudniowego szkolenia nt. Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej – diagnoza i wsparcie.

Termin składania ofert: do dnia 2 czerwca 2015 roku.

  • Szczegóły zapytania
  • Wzór konspektu
  • Wzór życiorysu