Zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat: Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – praktyka działania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – praktyka działania. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowego, w szczególności samorządów lokalnych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2015 roku w Katowicach. Szkolenie obejmować będzie 14 godzin dydaktycznych zajęć. Dokładne miejsce realizacji wskazane zostanie w późniejszym terminie.

Celem szkolenia będzie m.in. zapoznanie z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego oraz ideą rozmów motywujących, a także doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznania i rozwiązywania trudności w procesie zobowiązania do podjęcia terapii. Zajęcia prowadzić będzie Pani Małgorzata Kowalcze – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Szkolenie odbywać się będzie w Katowicach w formie stacjonarnej (bez noclegu). Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 2 czerwca 2015 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 8 czerwca 2015 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Magdalena Mazur-Skrzyniarz pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.