Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej – diagnoza i wsparcie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników i wolontariuszy domów pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów do udziału w szkoleniu na temat: Osoby uzależnione od alkoholu w domach pomocy społecznej – diagnoza i wsparcie.

Szkolenie zorganizowane zostanie w dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Hotelu Tycjan w Milówce przy Placu Wolności 7.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 23 czerwca 2015 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 24 czerwca 2015 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Magdalena Mazur-Skrzyniarz pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.

  • Rekrutacja zakończona