Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”

W imieniu Organizatora – Galerii „Sztuka u Seniorów” z Krakowa – zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”.

Celem przedsięwzięcia jest integracja artystów przebywających w placówkach pomocy społecznej oraz umożliwienie im prezentacji swojego talentu.

Konkurs jest skierowany do osób:

  • mieszkających w domach pomocy społecznej,
  • uczestniczących w zajęciach dziennych domów pomocy społecznej oraz innych placówek systemu pomocy społecznej,
  • mieszkających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W ramach konkursu każdy z uczestników może nadesłać jedną pracę plastyczną poświęconą dowolnej tematyce, wykonaną w wybranej przez autora technice (wymiar do 100 cm dłuższy bok). Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udział w konkursie do 30.12.2015 r. na załączonym formularzu. Prace należy nadesłać na własny koszt na adres Organizatora (Galeria „Sztuka u Seniorów”, Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-686 Kraków) do 31.04.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.05.2016 r.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w przygotowanej przez Organizatora informacji.

Załączniki: