Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2015 roku dot. projektu, wykonania i dostarczenia do siedziby ROPS samozaciskowych opasek odblaskowych z nadrukiem promujących program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2015 roku dot. projektu, wykonania i dostarczenia do siedziby ROPS samozaciskowych opasek odblaskowych z nadrukiem promujących program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2015 roku.