Dokonanie oceny i weryfikacja całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2015 roku po zakończeniu realizacji zadań przez dofinansowane podmioty prowadzące działalność leczniczą

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Dokonanie oceny i weryfikacja całej dokumentacji dołączonej do wniosków o płatność składanych na koniec 2015 roku po zakończeniu realizacji zadań przez dofinansowane podmioty prowadzące działalność leczniczą (szczegółowe sprawdzenie oferty, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, kosztorysów powykonawczych, protokołów odbioru robót, ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadania, faktury) oraz dokonanie całościowej oceny wykonania prac w siedzibach dofinansowanych podmiotów na terenie województwa śląskiego (przewidywany termin realizacji listopad – grudzień 2015 r.)

Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2015 roku

  1. Szczegóły zapytania
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy