Zaproszenie do udziału w debacie regionalnej Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Fundacja Praesterno oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zapraszają przedstawicieli samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego do udziału w debacie regionalnej Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku w Quality Silesian Hotel przy ulicy Szybowcowej 1A w Katowicach. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Celem debaty będzie identyfikacja i przedyskutowanie specyficznych dla województwa śląskiego problemów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz współpracy między instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w przedmiotowym obszarze.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie www.profnet.org.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pracownicy instytucji samorządowych będą stanowić nie mniej niż 30% uczestników debaty.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielają pracownicy Działu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 32/730 68 91/92).