Zaproszenie do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach piątej edycji projektu Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6 listopada 2015 roku do 16 listopada 2015 roku prowadzony będzie nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach piątej edycji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Serdecznie zachęcamy do aplikowania na wybrane tematy szkoleniowe i do zapoznania się z tematyką oferowanych szkoleń (po kliknięciu w nazwę wybranego szkolenia, otworzy się PDF zawierający wszystkie informacje, dotyczące szkolenia m.in. termin realizacji, zakres tematyczny, godzinowy oraz opis grupy docelowej szkolenia).

Obecnie proponujemy Państwu możliwość udziału w następujących tematach szkoleniowych:

Realizatorzy poszczególnych tematów szkoleniowych będą znani po zakończeniu procedur przetargowych. W ramach jednej rekrutacji można zgłosić się na jedno szkolenie.

Formularze zgłoszeniowe zostaną uruchomione 6 listopada 2015 roku w godzinach popołudniowych.

W celu zgłoszenia udziału w wybranym temacie szkoleniowym, należy zapoznać się z informacjami organizacyjnymi oraz programem, a także z Regulaminem uczestnictwa w pozaszkolnych formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Następnie należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, postępując zgodnie ze znajdującą się przy formularzu instrukcją, a także wydrukować, podpisać i opieczętować oryginał formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dokument na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice (decyduje data wpływu).

Zakończenie naboru zgłoszeń – 16 listopada 2015 roku. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do ROPS po tym terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Przypominamy, że w ramach rekrutacji można zgłosić chęć udziału tylko w jednym szkoleniu/ścieżce szkoleniowej.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 32 730 68 73 lub adresami: jzychon@rops-katowice.pl oraz jkrywult@rops-katowice.pl