Zapytanie ofertowe z dnia 13.11.2015 roku dot. przygotowania do druku oraz druk 1 000 egzemplarzy folderu będącego syntezą „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk 1 000 egzemplarzy folderu będącego syntezą „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”.

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2015 r.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy o świadczenie usług