„Najlepsze szkolenie na jakim byłam w życiu” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji realizuje szereg szkoleń pn.: Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin

W dniach 12 – 13 listopada 2015 roku, w hotelu Tycjan w Milówce odbyło się pierwsze z szeregu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Szkolenia realizowane są we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. Adresatami szkoleń są pracownicy socjalni i asystenci rodzin, ze względu na zagrożenia, na które narażone są te grupy zawodowe podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Szkolenie, zgodnie z sugestiami Komendy Głównej Policji, dotyczy m.in. radzenia sobie w kontakcie z trudnym, agresywnym klientem, stawiania granic, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, komunikacji i negocjacji. Program zajęć zakłada zarówno wykład teoretyczny, jak i ćwiczenia warsztatowe, w postaci symulacji różnych sytuacji kryzysowych. W ramach szkolenia zaplanowano także część praktyczną, dotyczącą podstaw samoobrony i radzenia sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Sposób prowadzenia zajęć, wiedza i doświadczenie prowadzących, a także praktyczny wymiar przekazywanych treści zostały entuzjastycznie ocenione przez uczestników, co znajduje odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych.
Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej szkolenia i odpowiedniej efektywności ćwiczeń i symulacji jest wykwalifikowana i doświadczona kadra – psychologowie policyjni, negocjatorzy policyjni oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji.

W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaplanował przeszkolenie 120 pracowników socjalnych i asystentów rodzin w obszarze bezpieczeństwa. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu systemowego ROPS pn.: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.