Zapytanie ofertowe na zakup usług BHP dla regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2016 roku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie BHP w trybie stacjonarnym, tj. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10, obejmujących:

  • szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach urzędniczych,
  • szkolenia okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Termin składania ofert: Do dnia 25 listopada 2015 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty:

  • Łączna cena brutto – 100%

Załączniki: