Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2015 roku dot. wykonania 700 kalendarzy trójdzielnych oraz 2 000 smyczy materiałowych z nadrukiem promującym program “Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie projektu, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 700 kalendarzy trójdzielnych na rok 2016 oraz 2 000 smyczy materiałowych z nadrukiem promującym program „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2015 roku, do godziny 10:00

Załączniki (w tym zdjęcia):