Zapytanie ofertowe z dnia 23 listopada 2015 roku na usługi w zakresie doradztwa

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Zakup usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w okresie styczeń-marzec 2016 roku.

Termin składania i miejsce składania ofert:
Do dnia 30 listopada 2015 roku, do godziny 10:00, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii pokój numer 120.

Opis kryteriów wyboru oferty:
Łączna cena brutto – 100%

Załączniki: