Rozstrzygnięto konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”

W dniu 24 listopada 2015 roku uchwałą nr 2259/78/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie i wyłonił następujących laureatów konkursu:

  • I miejsce – Siemianowice Śląskie,
  • II miejsce – Częstochowa,
  • III miejsce – Żory.

Gminy te otrzymują tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015” oraz nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. statuetki i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.
Konkurs pn. „Gmina przyjazna rodzinie 2015”, który jest jednym z zadań Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, został ogłoszony 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. realizacja lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizacja zawodowa młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.). Do końca września b.r. wpłynęły 22 wnioski na konkurs, z czego do oceny merytorycznej zakwalifikowano 18 z nich. W dniu 5 listopada b.r. obradowała komisja konkursowa, które dokonała oceny merytorycznej wniosków, zaś Zarząd Województwa Śląskiego przyjął rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów.

Gratulujemy zwycięzcom!