Zakup i dostawa 100 sztuk kaset testowych kompatybilnych ze stacjonarnym analizatorem narkotyków firmy Drager, model DrugTest 5000.

Zakup i dostawa 100 sztuk kaset testowych kompatybilnych ze stacjonarnym analizatorem narkotyków firmy Drager, model DrugTest 5000 służących działaniom profilaktycznym
i prewencyjnym w ramach kampanii społecznej pn. Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8.

Termin składania ofert: Do dnia 8 grudnia 2015 roku, do godziny 12:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki: