Film informacyjno-promocyjny na temat programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zachęca do zapoznania się z filmem informacyjno-promocyjnym na temat programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Film ma przybliżyć ideę przedsięwzięcia oraz wskazać, w jaki sposób można skorzystać z ulg i uprawnień oferowanych w ramach programu przez jego Partnerów, w tym dostarczyć informacji na temat tego, jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, film ma zachęcić potencjalnych Partnerów do włączenia się w przedsięwzięcie, a także promować je wśród rodzin wielodzietnych zamieszkujących województwo śląskie.