Efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej, czyli o konferencji wieńczącej realizację projektu pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”

8 grudnia 2015 roku w Katowicach odbyła się konferencja pn. „eRPES.PL – efektywność, rozwój i partnerstwo w sektorze ekonomii społecznej” wieńcząca realizację projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Została ona zorganizowana pod Honorowym Patronatem Pana Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Celem konferencji było zaprezentowanie produktu finalnego projektu, tj. portalu erpes.pl oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji projektu. Spotkanie było ponadto doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, upowszechniania dobrych praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej oraz promowania ekonomii społecznej.
W trakcie konferencji prezentacje przedstawili:

  • Cezary Miżejewski („Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE”),
  • dr Barbara Kowalczyk („Pomoc społeczna – klient czy sojusznik ekonomii społecznej?”),
  • Magdalena Twardowska („Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”),
  • Marek Bożykowski („Ważone indeksy w badaniu podmiotów ekonomii społecznej”),
  • dr Paweł Poławski i dr Dariusz Zalewski („Funkcje i zastosowanie kalkulatora kondycji podmiotów ekonomii społecznej”).

Podczas spotkania nastąpiło również podpisanie Śląskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej przez Panią Bożenę Borowiec – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających na terenie województwa śląskiego. Celem ww. dokumentu jest wspieranie i rozwijanie ekonomii społecznej w województwie poprzez wspólne, komplementarne i solidarne działanie instytucji, organizacji pozarządowych, samorządu oraz innych podmiotów na jej rzecz.

 

 

Do pobrania:

  1. Marek Bożykowski, Ważone indeksy w badaniu podmiotów ekonomii społecznej
  2. dr Barbara Kowalczyk, Pomoc społeczna klient czy sojusznik ekonomii społecznej
  3. Cezary Miżejewski, Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w świetle nowej perspektywy finansowej UE
  4. Magdalena Twardowska, Czy ekonomia społeczna ma przyszłość? Doświadczenia i impresje w świetle realizacji projektu „efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”