24 grudnia 2015 roku – Dzień wolny od pracy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w związku ze świętem przypadającym w dniu wolnym od pracy zmienia się rozkład tygodniowego czasu pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w następujący sposób: w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku (sobota) pracownicy ROPS korzystają z dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniu 24 grudnia 2015 roku będzie nieczynny.